NPL ” Perparimi” Sh.A- Vushtrri

  • Home
  • Blog
  • NPL ” Perparimi” Sh.A- Vushtrri

Po vazhdon dinamika e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave publike në qytetin dhe fshatrat e Vushtrrisë, nga njësia e mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave, si dhe njësinë e mirëmbajtjes së hapësirave publike.

Sot, ata kanë përfunduar pastrimin dhe largimin e deponis më të madhe në fshatin Mihaliq pranë rrugës kryesore të Artakollit. Puna ka vazhduar në pastrimin e rrugëve dhe trotuareve përfshirë kositjen dhe pastrimin e hapësirave gjelbëruese në QKMF “Safet Idrizi”, si dhe pastrimin e lumit “Tërstena”.

Fotografi nga terreni!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *