Pastrimi dhe eliminimi i deponive ilegale

  • Home
  • Blog
  • Pastrimi dhe eliminimi i deponive ilegale

Dinamika e punës për pastrimin dhe eliminimin e deponive ilegale, si dhe pastrimin e hapësirave pranë institucioneve publike, po vazhdon nga punëtorët e njësisë së mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave dhe njësisë së hapësirave publike.

Veç kësaj, po punohet në zgjidhjen e problematikave të ndriçimit publik, të paraqitura në kërkesat e ndryshme nga qytetarët e komunës së Vushtrrisë.

Fotografi nga terreni!

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0aKooyWUtVi4srpR4cq6mkuCwNeanbH5ZwywQrwtR5ThkCNL3JjfcagczrhVKF1EYl%26id%3D100077416304477&show_text=true&width=500

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *