Puna e shkelqyer e puntorve te NPL-Perparimi

  • Home
  • Blog
  • Puna e shkelqyer e puntorve te NPL-Perparimi

Punëtorët e vyeshëm të mirëmbajtjes së hapësirave publike kanë filluar mbjelljen e drunjve dekorativë dhe vazhdojnë të kujdesen për ujitjen dhe mirëmbajtjen e tyre në shumë pika të qytetit. Puna ka vazhduar me pastrimin e kanalizimeve të ujërave të zeza në përputhje me kërkesat e banorëve.

Mirëmbajtja e ndriçimit publik vazhdon të bazohet në nevojat e qytetarëve në qytetin dhe fshatrat e Vushtrrisë.

Fotografitë nga terreni shfaqin përpjekjet dhe vendosmërinë e punëtorëve të mirëmbajtjes!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *