Punëtorët e mirëmbajtjes së hapësirave publike vazhdojnë punën

  • Home
  • Blog
  • Punëtorët e mirëmbajtjes së hapësirave publike vazhdojnë punën

Punëtorët e mirëmbajtjes së hapësirave publike vazhdojnë punën e mirëmbajtjes së hapësirave publike-gjelbëruese brenda dhe jashtë qytetit.

Punët po vazhdojnë në mirëmbajtjen e varrezave të dëshmorëve dhe lapidarëv në komunën e Vushtrrisë, përfshirë mirëmbajtjen e ndriçimin publik.

“NPL Përaparimi” mbetet e përkushtuar në ofrimin e shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët e Vushtrrisë!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *