Dinamika e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave publike

  • Home
  • Blog
  • Dinamika e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave publike

Dinamika e punëve në mirëmbajtjen e hapësirave publike është duke vazhduar pandërprerë nga njësitë e ndryshme të ndërmarrjes.

Përkushtimi në rritjen e cilësisë së shërbimeve është duke vazhduar me kujdes të veçantë.

Fotografitë nga terreni tregojnë angazhimin dhe menaxhimin cilësore!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *