Dinamika e punës në mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese po vazhdon

  • Home
  • Blog
  • Dinamika e punës në mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese po vazhdon

Dinamika e punës në mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese po vazhdon pa ndërprerje nga punëtorët e vyeshëm të mirëmbajtjes së hapësirave publike.

Mbetemi të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe efikase për të gjithë qytetarët e komunës së Vushtrrisë.

Fotografi nga terreni pasqyrojnë punën tonë!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *