Vazhdon dinamika e punëtorëve të vyeshëm në mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese brenda qytetit.

  • Home
  • Blog
  • Vazhdon dinamika e punëtorëve të vyeshëm në mirëmbajtjen e hapësirave publike-gjelbëruese brenda qytetit.

Puna është duke vazhduar pandërprerë në mirëmbajtjen e tubave të ujërave të zeza dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik sipas kërkesave të qytetarëve duke i trajtuar me prioritet.

NPL “Përparimi” mbetet e përkushtuar në ofrimin e shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët e komunës së Vushtrrisë!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *